Informatīvie materiāli 

Informācija par Jūras telpiskās plānošanas statusu valstīs ap Baltijas jūru

Pilotprojekti

  • „Plāns Botnija” („Plan Bothnia”) „Šis ir stāsts kā divas valstis var sastrādāties, lai plānotu kaimiņos esošas jūras teritorijas. Plānošana ir māksla domāt uz priekšu. Bet kā tas īstenojams veselam ūdens baseinam?”Latvija kā VASAB dalībvalsts piedalījās EK granta projektā „Sagatavošanās jūras telpiskajai plānošanai Baltijas jūrā” (Plan Bothnia) (Preparatory action on Maritime Spatial Planning in the Baltic Sea 2010- 2012.). Projekta uzdevumi bija, izmantojot Botnijas līča daļu kā pilotprojekta teritoriju, veicināt sadarbību, īpaši pārrobežu, jūras plānošanā, apkopot un novērtēt esošās datu bāzes un metodes un sagatavot plānojuma projektu Botnijas līcim. Projektā ar HELCOM un VASAB starpniecību piedalījās visas Baltijas jūras reģiona valstis, kā arī vairāki partneri no Zviedrijas un Somijas institūcijām.
  • Gdaņskas līča rietumu daļas telpiskais apsaimniekošanas plāns bija pirmais šāda veida pilotprojekts Polijā (2010). Plāns tika izstrādāts, lai varētu tālāk attīstīt Polijas telpiskās plānošanas sistēmu:
  • Pārrobežu projekts „Zemes satiekas ar jūru” („Hav möter Land”) apskata trīs gadu sadarbības pieredzi, domājot par Skageraka un Kategata jūras šaurumu plānošanu. Kopā iesaistītas 26 pašvaldības, kā arī universitātes un institūcijas Norvēģijā, Dānijā un Zviedrijā.

Datu portāli

  • Vācijas Federālā jūrniecības un hidrogrāfijas aģentūra (BSH) nodrošina centralizētu piekļuvi jūras un piekrastes pamata ģeodatiem pamatojoties uz starptautiski saistošus standartiem, iet uz: Telpiskā plānošana (Themeneinstieg Raumplanung).
  • Wadden-GIS: „WaddenGIS” ir inovatīva WMS aplikācija, kurā var apskatīt esošo un daļēji plānoto izmantošanu Vatu jūrā un tās piekrastē. Sadarbības projekts starp Nīderlandi, Vāciju un Dāniju.  Projekts izstrādāts, lai būtu pieejams ikvienam, kas gribētu vairāk uzzināt pa rjūras un piekrastes lietojumu. Aktuālā 2011.gada versija. 
  • Internetportāla „Marine Dateninfrastruktur Deutschland” (MDI-DE) veidotāji ir partneri no Vācijas federālajām un valsts iestādēm. Ideja ir apkopot esošo informāciju par jūras pamatdatiem, krasta inženierbūvēm, jūras vides aizsardzības un jūras dabas datiem integrētā veidā. Pamatojoties uz starptautiskajiem standartiem, tiek izstrādātas metodes un tehnoloģijas jūras datu infrastruktūras izveidei Vācijā, lai nodrošinātu dažādo iestāžu atbildību par informācijas pieejamību un apriti.

Citi projekti

  • „Submariner „– projekts par Inovatīvām jūras izmantošanas iespējām. Sadaļā „Publikācijas” sniegta visaptveroša informācija par potenciālu, novatorisku un ilgtspējīgu Baltijas jūras resursu izmantošanu, ņemot vērā Eiropas Komisijas Zilās izaugsmes ilgtermiņa stratēģiju. 
  • „Baltadapt” projekta publikāciju sadaļa apkopo rekomendācijas un sniedz vadlīnijas klimata adaptācijai Baltijas Jūras reģionā, īpaši pievēršot uzmanību četriem fokusa sektoriem – Bioloģiskā daudzveidība, Infrastruktūra, Tūrisms un Pārtikas apgāde (Zivsaimniecība un Zemkopība).