23.09.2016

Nosaukums:

Grozījumi normatīvajos aktos izstrādāti Tieslietu ministrijas Informatīvā ziņojuma “Nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēma” ietvaros:
- Grozījumi “Sugu un biotopu aizsardzības likumā”;
- Grozījumi likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

- N/A Grozījumi “Sugu un biotopu aizsardzības likumā”
- N/A Grozījumi likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”

Atbildīgais:

L.Seile, tālr.67026484, laura.seile@varam.gov.lv