13.06.2017

 

Nosaukums:

Informatīvais ziņojums par Ministru kabineta 2015.gada 1. septembra sēdes protokollēmumā (prot. Nr. 44, 34.§) informatīvais ziņojums „Zemes politikas pamatnostādņu 2008.-2014. gadam gala ietekmes novērtējums” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Satiksmes ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Zemkopības ministrijai, Finanšu ministrijai, Tieslietu ministrijai (Valsts zemes dienests) un Latvijas pašvaldību savienībai dotā uzdevuma izpildi

Aprites
stadija:

Izstrādes stadijā
Plānots izsludināt VSS – 29.06.2017.

Dokumenti:

Informatīvais ziņojums/Protokollēmums

Atbildīgais:

I. Cahrausa, tālr. 67026924, ilze.cahrausa@varam.gov.lv