20.09.2019

Nosaukums:

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 1971.gada 2.februāra Konvenciju par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi””

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

Ivita Ozoliņa, tālr.: 66016789, e-pasts: ivita.ozolina@varam.gov.lv