25.04.2019

 

Nosaukums:

Likumprojekts „Grozījums likumā ”Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos”

Aprites
stadija:

Izstrādes stadijā
Plānots izsludināts VSS – 16.05.2019.

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

A.Sprūde, tālr. 67026438, anda.sprude@varam.gov.lv