02.03.2016

Nosaukums:

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par atmežošanu nekustamajā īpašumā „Rīgas ielā 13, Saulkrastos, Saulkrastu novadā””

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

D.Briska, tālr.67026424, dace.briska@varam.gov.lv