16.06.2017

 

Nosaukums:

Ministru kabineta rīkojuma projekts ”Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr. 63 Cēsu ielā 34, Limbažos, Limbažu novadā, nodošanu Limbažu novada pašvaldības īpašumā”

Aprites
stadija:

Izstrādes stadijā
Plānots izsludināts VSS – 06.07.2017.

Dokumenti:

Normatīvais akts/Pavadošie dokumenti

Atbildīgais:

V. Obersts, tālr. 67026438, viesturs.obersts@varam.gov.lv