Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu „Aizsargājamo ainavu apvidus „Nīcgaļu meži” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” projekts

Aprites stadija (21.07.2020.):

Izstrādes stadijā, iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2020. gada 7. augustam

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts ar pielikumiem/Anotācija

Atbildīgais:

D. Briška, tālr.: 67026424, dace.briska@varam.gov.lv