Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu „Dabas parka “Ragakāpa” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” projekts

Aprites stadija (25.08.2020.):

Izstrādes stadijā, iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2020. gada 10. septembrim

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts ar pielikumiem/Anotācija

Atbildīgais:

I. Ozoliņa, tālr.: 66016789, ivita.ozolina@varam.gov.lv