Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu „Dabas pieminekļa „Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” projekts

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2020. gada 1. jūlijam

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts ar pielikumiem/Anotācija

Atbildīgais:

D.Daudzvārde, tālr.: 67026503, dagnija.daudzvarde@varam.gov.lv