25.09.2017

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Dabas lieguma „Ziemupe” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, viedokļus, iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2017. gada 3. novembrim

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

D.Treija, tālr. 66016789, darta.treija@varam.gov.lv