Nosaukums:

Ministru kabineta  noteikumu projekts “Dabas lieguma „Zvārde” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, viedokļus, iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2016. gada 16. decembrim

Dokumenti:

Normatīvais akts ar pielikumiem/Anotācija

Atbildīgais:

D.Briska, tālr.67026424, dace.briska@varam.gov.lv