16.05.2019

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 16. maija noteikumos Nr. 390 “Dabas lieguma “Zebrus un Svētes ezers” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi””

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2019. gada 31. maijam

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

D.Saulīte, tālr. 67026587, diana.saulite@varam.gov.lv