08.05.2018

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumos Nr. 353 “Kārtība, kādā zemes īpašniekiem vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, un minimālās aizsardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai””

Aprites stadija:

izstrādes stadijā, iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2018. gada 18.maijam.

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

L. Teša, tālr.: 67026572, linda.tesa@varam.gov.lv