JAUNS: MK noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 8. marta noteikumos Nr. 150 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā” 5.4.2.1.pasākuma “Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi” īstenošanas noteikumi””


24.09.2019

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 8. marta noteikumos Nr. 150 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā” 5.4.2.1.pasākuma “Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi” īstenošanas noteikumi””

Aprites stadija:

Izstrādes procesā. Plānots izsludināt VSS indikatīvi 10.10.2018.

Dokumenti:

• Ministru kabineta noteikumu PROJEKTS

• Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) PROJEKTS

Atbildīgais:

I. Opermane, tālr. 66016745, ilze.opermane@varam.gov.lv