30.01.2020

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu "Sabiedriskā vides inspektora statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība, tiem izvirzāmās prasības un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības kārtība" projekts

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2020. gada 17.februārim

Dokumenti:

Normatīvā akta ar pavadošiem dokumentiem projekts /Anotācija

Atbildīgais:

V.Bernards, tālr.: 67026524, vilnis.bernards@varam.gov.lv