26.02.2018

Nosaukums:

Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par atmežošanu nekustamā īpašuma “Atpūtas vieta Pūrciemā” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8882 003 0146 un nekustamā īpašuma “Valsts mežs Melnsils” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8882 003 0058, Rojas novadā””

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2018. gada 12. martam

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

D.Saulīte, tālr. 67026587, diana.saulite@varam.gov.lv