17.08.2017

Nosaukums:

Ministru kabineta  rīkojuma projekts „Par atmežošanu nekustamajā īpašumā „Valsts mežs Apšuciems” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr.9050 008 0357, Engures pagastā, Engures novadā”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, viedokļus, iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2017. gada 30. augustam

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

D.Briška, tālr.: 67026424, dace.briska@varam.gov.lv