Nosaukums:

Ministru kabineta rīkojuma projekts ”Par valsts nekustamā īpašuma Katrīnas ielā 5A, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā”

Aprites
stadija:

Izstrādes stadijā
Plānots izsludināt VSS – 16.06.2016.

Dokumenti:

Normatīvais akts/Pavadošie dokumenti

Atbildīgais:

V. Obersts, tālr. 67026438, viesturs.obersts@varam.gov.lv