10.11.2016

 

Nosaukums:

Ministru kabineta rīkojuma projektu ”Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma „Rugāji”, Brunavas pagastā, Bauskas novadā, nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā”

Aprites
stadija:

Izstrādes stadijā
Plānots izsludināts VSS – 01.12.2016.

Dokumenti:

Normatīvais akts/Pavadošie dokumenti

Atbildīgais:

V. Obersts, tālr. 67026438, viesturs.obersts@varam.gov.lv