Attels

30.11.2016.

Ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu pilnveidotas Latvijas reģionu un pašvaldību pārstāvju zināšanas un prasmes integrētai attīstības plānošanai

Ar Norvēģijas finanšu instrumenta (NFI) atbalstu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Kurzemes, Vidzemes, Zemgales, Rīgas un Latgales plānošanas reģioniem, biedrību „Urban Institute” Latvijā un Norvēģijas Pašvaldību un modernizācijas ministriju, Opplandes, Estfollas un Eustagderes reģionālā līmeņa pašvaldībām Norvēģijā no 2013.gada 18.novembra līdz 2016.gada 30.novembrim īstenoja projektu* „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana”.

Lasīt vairāk

17.11.2016.

Noslēdzies VARAM organizētais seminārs par valsts atbalsta nosacījumu piemērošanu pašvaldību uzņēmējdarbības projektos

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) 2016. gada 16.novembrī norisinājās seminārs. Tajā informēja un skaidroja par valsts atbalsta regulējuma piemērošanu un nosacījumiem pilnvērtīgai uzņēmējdarbību veicinošu projektu ieviešanai, kuri saistīti ar privāto investīciju apjomu palielināšanu reģionos, kā arī teritoriju revitalizāciju, reģenerējot degradētās teritorijas.* 

Lasīt vairāk

01.11.2016.

VARAM aicina uz semināru par valsts atbalsta nosacījumu piemērošanu pašvaldību uzņēmējdarbības projektos

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) aicina pašvaldību pārstāvjus pieteikties semināram par valsts atbalsta regulējuma piemērošanu uzņēmējdarbību veicinošu projektu īstenošanai Latvijas pašvaldībās. Pasākums notiks 2016. gada 16.novembrī, Peldu ielā 25, Rīgā (VARAM telpās). 

Lasīt vairāk

25.10.2016.

Visi projekta ietvaros izstrādātie metodiskie materiāli un plānošanas dokumenti vienuviet

Projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros ir izstrādāti vairāki metodiskie materiāli un attīstības plānošanas dokumenti. Lai tie būtu pieejami vienuviet un ērti atrodami visiem pašvaldību un reģionu attīstības plānošanas speciālistiem, izveidots saraksts ar projekta ietvaros sagatavotajiem materiāliem.

Lasīt vairāk

21.10.2016.

Sagatavots video par projekta rezultātiem

Līdz ar projekta aktivitāšu noslēgšanu sagatavots video par projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem. 

Lasīt vairāk

21.10.2016.

Vidzemes plānošanas reģiona un pašvaldību pārstāvji darba vizītes laikā viesojas Norvēģijā

Š.g. 17.-19.oktobrī tika organizēta Vidzemes plānošanas reģiona un pašvaldību pārstāvju pieredzes apmaiņas vizīte uz Norvēģiju ar mērķi stiprināt Latvijas un Norvēģijas iestāžu un pašvaldību institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti, piedaloties pieredzes apmaiņas pasākumā saistībā ar publisko ūdeņu apsaimniekošanas un aizsardzības jautājumiem.

Lasīt vairāk

20.10.2016.

Sekmīgi aizvadīta projekta noslēguma konference „Latvijas reģionu attīstības izaicinājumi un to risinājumi”

2016.gada 13.oktobrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā norisinājās projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” noslēguma konference. 

Lasīt vairāk

03.10.2016.

Aicinām pieteikties dalībai konferencē par Latvijas reģionu attīstības izaicinājumiem un to risinājumiem

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) 2016. gada 13.oktobrī organizē konferenci par Latvijas reģionu attīstības izaicinājumiem un to risinājumiem. Uz pasākumu aicinām pieteikties pašvaldību un plānošanas reģionu attīstības plānošanas un projektu speciālistus, pašvaldību vadītājus, izpilddirektorus un citus interesentus.

Lasīt vairāk

19.08.2016.

Izstrādāts ziņojums par Latvijas vietējo kopienu attīstību

Līdz ar projekta 2.aktivitātes ietvaros īstenotajām divām apmācību programmām vietējām kopienām un pašvaldībām projekta partneris biedrība "Urban Institute" ir izstrādājusi ziņojumu par Latvijas vietējo kopienu attīstību. Tā mērķis ir parādīt virzienus vietējo kopienu attīstībai un veicināt Latvijas vietējo kopienu līdzdalību vietējās attīstības plānošanas procesā.

Lasīt vairāk

18.08.2016.

Sekmīgi noslēgusies pirmā VARAM organizētā Vasaras skola Latvijas pašvaldību attīstības plānošanas speciālistiem

2016. gada 17. augustā noslēdzās pirmā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētā trīs dienu nometne – Vasaras skola 2016 Latvijas pašvaldību attīstības plānošanas speciālistiem. Tā norisinājās Ikšķiles novadā.

Lasīt vairāk

16.08.2016.

Pirmajā Vasaras skolā Latvijas pašvaldību attīstības plānošanas speciālisti pilnveido profesionālās prasmes

Ikšķiles novadā no 2016. gada 15. līdz 17.augustam norisinās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizētā pirmā Latvijas pašvaldību attīstības plānošanas speciālistu nometne – Vasaras skola 2016. Dalībnieki apmeklē lekcijas par attīstības plānošanai aktuālām tēmām un apgūst profesionālās prasmes. 

Lasīt vairāk

12.08.2016.

Ikšķiles novadā notiks VARAM organizēta Vasaras skola pašvaldību attīstības plānošanas speciālistiem

No 2016. gada 15. līdz 17. augustam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Ikšķiles novada pašvaldību organizē Latvijas pašvaldību attīstības plānošanas speciālistu nometni – Vasaras skolu 2016. 

Lasīt vairāk

25.07.2016.

Izveidots projekta pieredzes stāstu apkopojums

Ņemot vērā to, ka projekta īstenošana tuvojas noslēgumam, ir izveidots pieredzes stāstu apkopojums par projekta rezultātiem, aicinot iepazīties ar 10 stāstiem no cilvēkiem, kuri piedalījušies projekta aktivitātēs.

 

Lasīt vairāk

25.07.2016.

Aicinām pieteikties Latvijas attīstības plānošanas speciālistu nometnei – Vasaras skolai 2016

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina Latvijas pašvaldību un plānošanas reģionu speciālistus, kuru darbs saistīts ar attīstības plānošanu, sabiedrības iesaisti teritorijas attīstībā, atbalsta sniegšanu vietējiem iedzīvotājiem, organizācijām un uzņēmējiem iniciatīvu īstenošanai, pieteikt savu dalību Latvijas attīstības plānošanas speciālistu nometnei – Vasaras skolai 2016. Pāsākums norisināsies 2016. gada 15.-17.augustā. 

Lasīt vairāk

21.04.2016.

Pagarināts projekta īstenošanas termiņš līdz 2016.g. 30.novembrim

Lai nodrošinātu sekmīgu aktivitāšu noslēgšanu, kā arī īstenotu papildus aktivitātes, projekta īstenošanas termiņš pagarināts par 7 mēnešiem, tādējādi projekta noslēgšana paredzēta līdz š.g. 30.novembrim. 

Lasīt vairāk

30.03.2016.

Latvijas un Norvēģijas pašvaldības paraksta apliecinājumu par nodomiem sadarboties arī turpmāk

2016. gada 29. martā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) norisinājās vairāku Latvijas un Norvēģijas pašvaldību tikšanās, kuras laikā tika parakstīts apliecinājums par nodomiem sadarboties arī turpmāk.

Lasīt vairāk

10.03.2016.

Noslēgta projekta 4. aktivitāte par Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei izstrādi

2016. gada februārī  noslēgusies Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei projekta (turpmāk – Piekrastes plānojums) izstrāde, ko Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) uzdevumā veikusi SIA Grupa93 atbilstoši iepirkuma Nr. VARAM 2014/19 2014. gada 5. novembrī noslēgtā pakalpojumu līguma Nr. 94 nosacījumiem.

 

Lasīt vairāk

22.02.2016.

Aizvadīts publicitātes seminārs par Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei izstrādi

2016. gada 18. februārī  norisinājās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizēts Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei projekta (turpmāk – Piekrastes plānojums) izstrādes noslēguma seminārs.

Lasīt vairāk

05.02.2016.

VARAM aicina 18. februārī uz Piekrastes plānojuma projekta izstrādes noslēguma semināru

2016. gada 18. februārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina ikvienu interesentu uz Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei projekta (turpmāk – Piekrastes plānojums) izstrādes noslēguma semināru.

Lasīt vairāk

29.01.2016.

Sagatavoti četru Latvijas plānošanas reģionu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju bukleti angļu valodā

Projekta 1. aktivitātes "Plānošanas reģionu kapacitātes stiprināšana reģionālās attīstības plānošanas dokumentu izstrādei" ietvaros četri plānošanas reģioni izstrādāja sava reģiona ilgstpējīgas attīstības stratēģijas projektus. Minētie plānošanas dokumenti tika sekmīgi apstiprināti plānošanas reģionu attīstības padomēs 2015.gada 1.pusgadā. Lai nodrošinātu dokumentu popularizēšanu plašākai mērķauditorijai, ir sagatavoti bukleti angļu valodā.

Lasīt vairāk

29.01.2016.

Sagatavoti četru Latvijas plānošanas reģionu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju bukleti latviešu valodā

Projekta 1. aktivitātes "Plānošanas reģionu kapacitātes stiprināšana reģionālās attīstības plānošanas dokumentu izstrādei" ietvaros četri plānošanas reģioni izstrādāja sava reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projektus. Minētie plānošanas dokumenti tika sekmīgi apstiprināti plānošanas reģionu attīstības padomēs 2015.gada 1.pusgadā. Lai nodrošinātu dokumentu popularizēšanu plašākai mērķauditorijai, ir sagatavoti bukleti latviešu valodā.

Lasīt vairāk

21.12.2015.

Izstrādātas vadlīnijas publisko ūdeņu pārvaldībai

Vienlaicīgi ar Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma izstrādi Baltijas jūras piekrastei izstrādātas publisko ūdeņu apsaimniekošanas un aizsardzības vadlīnijas pašvaldībām. Lai sekmīgi īstenotu Zemes pārvaldības likumā pašvaldībām noteiktās valdītāja tiesības un likumā “Par pašvaldībām” noteikto pienākumu rūpēties par racionālu publisko ūdeņu pārvaldību un to ilgtspējīgu izmantošanu, izstrādātas vadlīnijas, kas pašvaldībām sniedz vienotu ievirzi publisko ūdeņu pārvaldības uzdevumu veikšanai, kā arī pārvaldībai nepieciešamo dokumentu sagatavošanai.

Lasīt vairāk

16.12.2015.

Aizvadīta trešā projekta vadības komitejas sanāksme

2015. gada 11.decembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija organizēja Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas līdzfinansētā projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana”  trešo vadības komitejas sanāksmi. 

Lasīt vairāk

15.12.2015.

Noslēgta projekta 3.aktivitāte par sasaistes izveidošanu starp teritorijas attīstības plānošanu un budžeta plānošanu

Ar pieciem VARAM organizētiem semināriem noslēgusies projekta 3.aktivitātes "Sasaistes izveidošana starp teritorijas attīstības plānošanu un budžeta plānošanu" īstenošana. Aktivitātes mērķis bija uzlabot saikni starp teritorijas attīstības plānošanu un budžeta plānošanu Latvijas pašvaldībās. Tās ietvaros aizvadīti 3 pieredzes apmaiņas pasākumi, sagatavots metodiskais materiāls, kā arī īstenoti 5 apmācību semināri par vairāku Latvijas pašvaldību gūto pieredzi projektā.

Lasīt vairāk

03.12.2015.

Norisināsies projekta noslēdzošā Vadības komitejas sanāksme

Š.g. 11.decembrī norisināsies  projekta projekta Vadības komitejas sanāksme. Projekta Vadības komitejas uzdevums ir uzraudzīt projekta aktivitāšu ieviešanas progresu, novērtēt projekta īstenošanas rezultātus un pēc nepieciešamības pieņemt lēmumus par izmaiņām projekta aktivitāšu īstenošanā, lai nodrošinātu, ka tiek sasniegti projekta un programmā izvirzītie rezultāti.

Lasīt vairāk

26.11.2015.

Septiņu Vidzemes reģiona pašvaldību vadītāji darba vizītes laikā viesojās Norvēģijā

24.-26.novembrī tika organizēta septiņu Latvijas pašvaldību vadītāju vizīte uz Norvēģiju. Pasākuma mērķis bija sniegt iespēju Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Priekuļu, Pārgaujas, Raunas un Vecpiebalgas novadu pārstāvjiem apmeklēt Norvēģiju, klātienē tiekoties ar Estfollas reģiona, Aremarkas, Markeras, Romskogas, Spidebergas pašvaldību pārstāvjiem, lai stiprinātu un veicinātu savstarpējās stratēģiskās partnerattiecības.

Lasīt vairāk

26.11.2015.

Aizvadīti vēl divi semināri par sasaistes izveidošanu starp attīstības plānošanu un budžeta plānošanu

20.novembrī, Līvānos un 24.novembrī, Koknesē norisinājās projekta 3.aktivitātes ietvaros organizētie semināri par tēmu “Sasaistes izveidošana starp attīstības plānošanu un budžeta plānošanu”.

Lasīt vairāk

23.11.2015.

Aizvadīts seminārs par izaicinājumiem pašvaldībām publisko ūdeņu un citu publisko teritoriju attīstības plānošanā un pārvaldībā

Turpmākajos gados zemes politikā un publisko ūdeņu pārvaldībā ir sagaidāmi jauni izaicinājumi, tāpēc lai veicinātu ieinteresēto institūciju un nevalstisko organizāciju iespējami labāku sadarbību un stiprinātu to kapacitāti, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2015.gada 20.novembrī, organizēja semināru. 

Lasīt vairāk

12.11.2015.

Aizvadīti 2 semināri par sasaistes izveidošanu starp attīstības plānošanu un budžeta plānošanu

3.novembrī, Smiltenē un 10.novembrī, Saldū norisinājās projekta 3.aktivitātes ietvaros organizētie semināri  par tēmu “Sasaistes izveidošana starp attīstības plānošanu un budžeta plānošanu”.

 

 

Lasīt vairāk

09.11.2015.

Aizvadīta projekta vidus posma publicitātes konference Bauskā, 29.oktobrī

Š.g. 29.oktobrī, Bauskā norisinājās projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” konference „Latvijas reģionu attīstības izaicinājumi un to risinājumi”. 

Lasīt vairāk

05.11.2015.

Izstrādāts metodiskais materiāls “Sasaistes izveidošana starp teritorijas attīstības plānošanu un budžeta plānošanu vietējā līmenī”

Eksperte Inga Vilka sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izstrādājusi Norvēģijas pieredzē balstītu metodisko materiālu “Sasaistes izveidošana starp teritorijas attīstības plānošanu un budžeta plānošanu vietējā līmenī”. Metodiskais materiāls tapis Norvēģijas finanšu instrumenta 3.aktivitātes “Sasaistes izveidošana starp attīstības plānošanu un budžeta plānošanu vietējā līmenī” ietvaros.

Lasīt vairāk

04.11.2015.

VARAM aicina uz Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei publisko apspriešanu Saulkrastos

2015. gada 3. novembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) aicina ikvienu interesentu uz Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei (turpmāk – Piekrastes plānojums) reģionālo publiskās apspriešanas sanāksmi Saulkrastos.

Lasīt vairāk

02.11.2015.

VARAM aicina uz Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei publisko apspriešanu Jūrmalā

2015. gada 3.novembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) aicina ikvienu interesentu uz Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei (turpmāk – Piekrastes plānojums) reģionālo publiskās apspriešanas sanāksmi Jūrmalā.

Lasīt vairāk

28.10.2015.

VARAM organizē konferenci par izaicinājumiem un risinājumiem Latvijas reģionu attīstībai

No 2015. gada 29.–30. oktobrim Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) organizē konferenci „Latvijas reģionu attīstības izaicinājumi un to risinājumi”.* Tās laikā nozares eksperti dalīsies labās prakses pieredzē un diskutēs par izaicinājumiem un risinājumiem teritorijas attīstības plānošanā Latvijas reģionos.

Lasīt vairāk

27.10.2015.

VARAM aicina uz Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei publisko apspriešanu Ventspilī

2015. gada 28. oktobrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) aicina ikvienu interesentu uz Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei (turpmāk – Piekrastes plānojums) reģionālo publiskās apspriešanas sanāksmi Ventspilī.

Lasīt vairāk

27.10.2015.

Aicinām uz 5 semināriem reģionos par sasaistes izveidošanu starp attīstības un budžeta plānošanu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) aicina pieteikties dalībai reģionālajos semināros* par sasaistes izveidošanu starp attīstības plānošanu un budžeta plānošanu vietējā līmenī.

Lasīt vairāk

26.10.2015.

VARAM organizējusi sanāksmi par Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei ar institūcijām un piekrastes pašvaldībām

22. oktobrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) organizēja paplašinātu Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas sanāksmi, kurā piekrastes pašvaldību un ar piekrastes attīstību saistīto institūciju un organizāciju pārstāvji tika iepazīstināti ar Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei 1. redakciju (Piekrastes plānojumu) un vides pārskata projektu.

Lasīt vairāk

23.10.2015.

VARAM aicina uz Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei publisko apspriešanu Liepājā

2015. gada 27. oktobrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) aicina ikvienu interesentu uz Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei (turpmāk – Piekrastes plānojums) reģionālo publiskās apspriešanas sanāksmi Liepājā.

Lasīt vairāk

16.10.2015.

VARAM uzsāk Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei publisko apspriešanu

Lai kopīgi plānotu piekrastes attīstību ilgtermiņā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) 2015.gada 16. oktobrī uzsāk publisko apspriešanu Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei un tā ilgs līdz 25.novembrim.

Lasīt vairāk

06.10.2015.

Norisināsies konference „Latvijas reģionu attīstības izaicinājumi un to risinājumi”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) 2015.gada 29.-30.oktobrī, sadarbībā ar Bauskas novada pašvaldību organizē konferenci „Latvijas reģionu attīstības izaicinājumi un to risinājumi”. Konferences mērķis ir informēt par VARAM īstenoto projektu* sasniegto rezultātu pienesumu plānošanas reģionu un pašvaldību attīstībā, sniegt iespēju plānošanas reģioniem un pašvaldībām dalīties savstarpējā pieredzē, kā arī diskutēt par būtiskākajiem un aktuālākajiem izaicinājumiem un to risinājumiem teritorijas attīstības plānošanā Latvijas reģionos.

Lasīt vairāk

28.09.2015.

Apstiprina Rīgas plānošanas reģiona attīstības stratēģiju un programmu

Rīgas plānošanas reģiona speciālisti sadarbībā ar plānošanas ekspertiem, pašvaldību, nozaru ministriju un citu institūciju pārstāvjiem ir izstrādājuši jaunus Rīgas plānošanas reģiona attīstības dokumentus - ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam un attīstības programmu līdz 2020.gadam.

 

Lasīt vairāk

24.09.2015.

Latvijas un Norvēģijas eksperti dalījās labās prakses piemēriem attīstības plānošanā

2015.gada 17. un 18.septembrī Latvijā viesojās attīstības plānošanas eksperti no Norvēģijas, lai iepazītos ar Latvijas pieredzi un dalītos ar Norvēģijas labās prakses piemēriem attīstības plānošanā. Noslēdzošais pieredzes apmaiņas pasākums notika Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas projekta* laikā.

Lasīt vairāk

17.09.2015.

Jūrmalā aizvadīts seminārs par Piekrastes tematiskā plānojuma dabas un kultūras mantojumu un ainavām piekrastē

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk - VARAM) sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domi un Dabas aizsardzības pārvaldi „Baltijas ainavu foruma 2015” ietvaros organizēja semināru par Piekrastes tematiskā plānojuma dabas un kultūras mantojumu un ainavām piekrastē šī gada 11. septembrī. 

Lasīt vairāk

16.09.2015.

Tiek organizēts seminārs par cilvēku drošību un glābšanu piekrastē

Š.g. 24.septembrī, Lapmežciema Tautas namā, Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Engures novadā no plkst.10.40 norisināsies Rīgas plānošanas reģiona rīkotais seminārs/diskusija par cilvēku drošību un glābšanu Baltijas jūras piekrastē Rīgas plānošanas reģionā.

Lasīt vairāk

16.09.2015.

Aizvadīts Latvijas un Norvēģijas pašvaldību ekspertu pieredzes apmaiņas pasākums

2015.gada 7.un 8 septembrī ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu Latvijas valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki pieredzes apmaiņas pasākumā tikās ar Norvēģijas ekspertiem.

Lasīt vairāk

07.09.2015.

Latvijas valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki tiksies ar kolēģiem no Norvēģijas

Ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu 2015. gada 7. - 8.septembrī Latvijā notiks Latvijas valsts un pašvaldību iestāžu darbinieku pieredzes apmaiņas tikšanās ar Norvēģijas ekspertiem.

Lasīt vairāk

04.09.2015.

Starppašvaldību sadarbības un vietējo kopienu apmācību programmu noslēdzošais seminārs

Latvijas aktīvākās kopienas un tālredzīgākās pašvaldības nedaudz ilgāk kā gadu ir piedalījušas VARAM sadarbībā ar biedrību “Urban Institute” īstenotajās apmācību programmās, strādājot pie jauniem sadarbības modeļiem dažādos mērogos. VARAM un biedrība „Urban Institute” š.g. 18.septembrī ielūdz  uz noslēdzošo starppašvaldību sadarbības un vietējo kopienu apmācību programmu noslēdzošo semināru.

Lasīt vairāk

26.08.2015.

Apstiprina Zemgales plānošanas reģiona attīstības stratēģiju un programmu

2015.gada 18.augustā tika aizvadīta Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes kārtējā sēdē, kuras laikā tika pieņemts lēmums apstiprināt Zemgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015. – 2030.gadam un Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmu 2015. - 2020.gadam.

Lasīt vairāk

20.07.2015.

Apstiprina Kurzemes plānošanas reģiona attīstības stratēģiju un programmu

2015.gada 15.jūlijā Kuldīgā tika aizvadīta kārtējā Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde, kuras laikā tika pieņemts lēmums apstiprināt Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015. – 2030.gadam un Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmu 2015. - 2020.gadam.

Lasīt vairāk

13.07.2015.

Apstiprina Vidzemes plānošanas reģiona attīstības stratēģiju un programmu

Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) Attīstības padome apstiprinājusi VPR ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030. gadam, kā arī VPR Attīstības programmu 2015.-2020. gadam.

Lasīt vairāk

08.07.2015.

Izstrādāts ziņojums par mazo un vidēji lielo pilsētu izaicinājumiem un to ietekmi uz kopējo teritoriālo attīstību gan Latvijas, gan ES mērogā

Projekta 2.aktivitātes „Vietējo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes uzlabošana” ietvaros tikai sagatavots ziņojums par mazo un vidēji lielo pilsētu problemātiku un izaugsmes potenciālu gan Eiropas Savienības, gan Latvijas mērogā. Ziņojumā ir apzinātas mazo un vidējo pilsētu attīstības tendences un iespējas, kas tiks ņemtas vērā, izstrādājot teritoriju attīstības plānošanas dokumentus un plānojot atbilstošus atbalsta pasākumus pilsētu attīstībai.

Lasīt vairāk

29.06.2015.

2015. gada 19. jūnijā Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas sanāksmē apspriests Piekrastes tematiskā plānojuma stratēģiskais ietvars

2015. gada 19. jūnijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) organizēja Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas sanāksmi, kurā pašvaldību, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvji apsprieda Piekrastes tematiskā plānojuma precizēto Stratēģiskā ietvara darba redakciju.

Lasīt vairāk

26.06.2015.

Publisko individuālo pakalpojumu klāsta izvērtējums atbilstoši apdzīvojumam

Projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros 2014.gada laikā tika veikts izvērtējums par publisko individuālo pakalpojumu pieejamību Latvijā. Izvērtējuma autori ir personu apvienība SIA „Grupa93” un SIA „Karšu izdevniecība Jāņa sēta”.

Lasīt vairāk

29.05.2015.

Daugavpilī noticis Latvijas un Norvēģijas pašvaldību stratēģisko partnerību veidošanas seminārs

2015.gada 27.maijā, Daugavpilī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību (LPS) un Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociāciju (KS) organizēja stratēģisko partnerību veidošanas (kontaktbiržas) semināru.

Lasīt vairāk

15.05.2015.

Aizvadīta Norvēģijas ekspertu pieredzes apmaiņa Engures novada, Jūrmalas un Rīgas pilsētu domēs par piekrastes attīstību

No 2015. gada 11. līdz 13. maijam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk - VARAM) sadarbībā ar Engures novada, Jūrmalas un Rīgas pilsētas pašvaldībām, un Dabas aizsardzības pārvaldi organizēja pieredzes apmaiņas pasākumu Latvijā ar Norvēģijas reģionālā līmeņa pašvaldību (Østfold, Aust-Agder) plānošanas ekspertiem.

Lasīt vairāk

23.04.2015.

VARAM aicina pašvaldību darbiniekus uz starp-pašvaldību sadarbības apmācības semināru ciklu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar biedrību „Urban Institute” aicina pašvaldību darbiniekus pieteikties starp-pašvaldību sadarbības apmācības semināru ciklam.

Lasīt vairāk

20.04.2015.

Apstiprināts Rīcības plāns Latgales reģiona attīstībai 2015.-2017.gadam

2015.gada 14.aprīlī valdība akceptēja jaunu Rīcības plānu Latgales reģiona attīstībai 2015.-2017.gadam.

Lasīt vairāk

10.04.2015.

Aizvadīts noslēdzošais projekta pieredzes apmaiņas brauciens uz Norvēģiju

2015.gada 19.-20.martā pieredzes apmaiņas braucienā piedalījās Līvānu novada, Smiltenes novada, Saldus novada, Salacgrīvas novada, Alojas novada, Kokneses novada, Jelgavas novada un Jūrmalas pilsētas pašvaldību pārstāvji un projekta īstenotāja (VARAM) pārstāvji. Pieredzes apmaiņas brauciens tika īstenots projekta 3.aktiviātes ietvaros.

Lasīt vairāk

09.04.2015.

Vidzemes plānošanas reģions atkārtoti aicina piedalīties attīstības plānošanas dokumentu sabiedriskajā apspriešanā

No 2015. gada 30.marta līdz 20.aprīlim atkārtotai publiskajai apspriešanai tiek nodots Vidzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam un Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2014.-2020.gadam dokumentu projekti.

Lasīt vairāk

07.04.2015.

Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas sanāksmē apspriesta piekrastes attīstības veicināšana

2015. gada 27. martā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) organizēja Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas sanāksmi, kurā pašvaldību, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem bija iespēja iepazīties ar  Piekrastes publiskās infrastruktūras tematiskā plānojuma izstrādes aktualitātēm un nozaru definētajiem priekšnoteikumiem piekrastes attīstībai.

Lasīt vairāk

30.03.2015.

Tiek organizēta iedzīvotāju aptauja par cilvēku drošību un glābšanu Kurzemes reģiona piekrastē

Laika posmā no šā gada 16.marta līdz 16.aprīlim ikviens Kurzemes reģiona piekrastes iedzīvotājs tiek aicināts aizpildīt anketu un paust savu viedokli par cilvēku drošību un glābšanu Kurzemes reģiona teritorijas piekrastē.

Lasīt vairāk

30.03.2015.

Top cilvēku drošības un glābšanas plāns piekrastei Rīgas plānošanas reģionā

Pēc VUGD datiem, 2013.gadā no ūdenstilpnēm izcelti 116 noslīkuši cilvēki. Šim skaitam ir tendence katru gadu pieaugt. Rīgas plānošanas reģiona administrācija ir uzsākusi Cilvēku drošības un glābšanas plāna Baltijas jūras piekrastei Rīgas reģionā izstrādi.

Lasīt vairāk

30.03.2015.

Norisinās Zemgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu atkārtota publiskā apspriešana

Ar Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes 2015.gada 17.marta lēmumiem Nr.111 un Nr.112 Zemgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam un attīstības programmas 2014.-2020.gadam 1.redakcijas ar grozījumiem tiek nodotas atkārtotai publiskai apspriešanai no 2015.gada 25.marta līdz 2015.gada 10.aprīlim.

Lasīt vairāk

12.03.2015.

Biedrība „Urban Institute” turpina organizēt apmācību programmu kopienām

Kopienu apmācības programmas ietvaros projekta partneris biedrība „Urban Institute” turpina organizēt kopienu apmācību seminārus, t.sk. viens no tiem paredzēts Vārkavā, 26.-28.martā.

Lasīt vairāk

02.03.2015.

Latvijas pašvaldību pārstāvji ar VARAM atbalstu turpina gūt pieredzi no Norvēģijas kolēģiem

2015.gada 19. un 20.februārī Latvijas pašvaldību pārstāvjiem bija iespēja iepazīties ar Norvēģijas kolēģu pieredzi pašvaldību attīstības plānošanas jautājumos - ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) atbalstu dodoties pieredzes apmaiņas braucienā uz Oslo (Norvēģijā)*.

Lasīt vairāk

02.03.2015.

VARAM turpina pašvaldību pārstāvju izglītošanu attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšanā

2015. gada 11.februārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) sadarbībā ar biedrību „Urban Institute” organizēja semināru pašvaldību pārstāvjiem par notikušajiem un plānotajiem pasākumiem attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšanai.*

Lasīt vairāk

25.02.2015.

Aizvadītas sanāksmes ar piekrastes pašvaldībām projekta 4.aktivitātes „Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma izstrāde Baltijas jūras piekrastei” ietvaros

Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei projekta (turpmāk – piekrastes plānojuma projekts) izstrādes ietvaros no šī gada 17. februāra līdz 3. martam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija) un piekrastes plānojuma projekta izstrādātājs SIA “Grupa93” viesojas piekrastes pašvaldībās.

Lasīt vairāk

23.02.2015.

Aizvadīts otrais pieredzes apmaiņas brauciens uz Norvēģiju projekta 2.aktiviātes „Vietējo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes uzlabošana” ietvaros

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), sadarbojoties ar vienu no projekta partneriem – biedrību „Urban Institute”, š.g. 19.-20.februārī organizēja otro Latvijas pašvaldību un kopienu pārstāvju pieredzes apmaiņas braucienu uz Eustagderes (Aust-Agder) reģionā līmeņa pašvaldību Norvēģijā.

Lasīt vairāk

16.02.2015.

Pieejami valsts administratīvo pakalpojumu klāsta izvērtējuma rezultāti

Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) pasūtījuma izstrādāts valsts administratīvo pakalpojumu klāsta izvērtējums atbilstoši apdzīvojumam

Lasīt vairāk

09.02.2015.

Vadlīnijas un ieteikumi vietējo rīcības grupu stratēģiju izstrādei 2014.-2020.gada plānošanas periodam

Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) pasūtījuma izstrādāts metodiskais materiāls - vadlīnijas teritoriju attīstībā iesaistīto organizāciju attīstības plānošanas dokumentu izstrādei.

Lasīt vairāk

02.02.2015.

VARAM aicina pašvaldību pārstāvjus uz kapacitātes stiprināšanas semināru

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) sadarbībā ar biedrību „Urban Institute” organizē semināru pašvaldību pārstāvjiem attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšanai. Seminārs tiek īstenots Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros.

Lasīt vairāk

23.01.2015.

Pieejami VARAM izvērtējuma pirmie dati par izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Latvijas reģionos

Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) pasūtījuma tiek izstrādāts „Publisko individuālo pakalpojumu klāsta izvērtējums atbilstoši apdzīvojumam”. VARAM mājas lapā pieejami pirmie izvērtējuma dati par izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Latvijas reģionos*.

Lasīt vairāk

13.01.2015.

VARAM Latvijas reģionu iedzīvotājus aicina piedalīties apmācību seminārā „Nākotnes pilsētas spēle”

VARAM Latvijas reģionu iedzīvotājus aicina piedalīties divu dienu apmācību seminārā „Nākotnes pilsētas spēle” kas notiks Latgalē, Vidzemē un Kurzemē.
 

Lasīt vairāk

06.01.2015.

Ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu 2014.gadā stiprināta Latvijas pašvaldību un plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas kapacitāte

2014.gadā ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu tika īstenots projekts „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (turpmāk – projekts). Šis bija viens no programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projektiem.

Lasīt vairāk

29.12.2014.

Aizvadīti Latgales plānošanas reģiona publisko pakalpojumu attīstības koncepcijas izstrādes semināri

2014. gada 10. un 11.decembrī Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros notika Latgales plānošanas reģiona publisko pakalpojumu attīstības koncepcijas izstrādes semināri Daugavpilī, Rēzeknē un Balvos. 
 

Lasīt vairāk

20.12.2014.

Aizvadīta otrā projekta vadības komitejas sanāksme

2014. gada 12.decembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija organizēja Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas līdzfinansētā projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (turpmāk – Projekts) otro vadības komitejas sanāksmi.
 

Lasīt vairāk

18.12.2014.

Norvēģijas attīstības plānošanas eksperti viesojas Latvijā un piedalās vietējo kopienu apmācību seminārā Viļķenē

2014.gada 11.-13.decembrī Latviju apmeklēja divi Norvēģijas attīstības plānošanas eksperti no Oplannes reģiona.
 

Lasīt vairāk

17.12.2014.

Iespējams piedalīties Kurzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu 1.redakciju publiskajā apspriešanā

Saskaņā ar Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) Attīstības padomes 2014.gada 10.decembra lēmumu (sēdes prot.Nr.9/14, §.1) publiskajai apspriešanai tiek nodots KPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam projekts un KPR Attīstības programmas 2015.-2020.gadam projekts.
 

Lasīt vairāk

04.12.2014.

Iespējams piedalīties Zemgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu 1.redakciju publiskajā apspriešanā

Līdz 22.decembrim ikviens var piedalīties Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam un attīstības programmas 2014.-2020.gadam dokumentu 1.redakcijas publiskajā apspriešanā. Komentārus un ierosinājumus iespējams iesniegt gan elektroniski, gan 17. un 18.decembrī piedalīties sabiedriskajās apspriedēs Aizkrauklē un Jelgavā.
 

Lasīt vairāk

01.12.2014.

Iespējams piedalīties Latgales plānošanas reģiona publisko pakalpojumu attīstības koncepcijas publiskās apspriešanas seminārā

Lasīt vairāk

28.11.2014.

Norvēģijas attīstības plānošanas eksperti iepazīstas ar Latvijas pieredzi

Ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu 2014.gada 11.-13.decembrī Latvijā notiks Latvijas valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvju pieredzes apmaiņas tikšanās ar Norvēģijas attīstības plānošanas ekspertiem.
 

Lasīt vairāk

26.11.2014.

Norisinās Vidzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu publiskā apspriešana

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) aicina piedalīties VPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam un attīstības programmas 2014.-2020.gadam publiskās apspriešanas sanāksmē, kas norisināsies 27. novembrī plkst. 10:00 Vidzemes augstskolā, Valmierā, Cēsu ielā 4.

Lasīt vairāk

25.11.2014.

Aizvadīts seminārs par piekrastes attīstības jautājumiem projekta 4.aktivitātes „Valsts līmeņa ilgtermiņa tematiskā plānojuma izstrādāšana Baltijas jūras piekrastei” ietvaros

2014.gada 21.novembrī Dundagā notika seminārs, kurā  Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas dalībnieki, Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības (LPPA) un ministriju pārstāvji apsprieda aktuālos piekrastes attīstības jautājumus.
 

Lasīt vairāk

14.11.2014.

Dundagā notiks seminārs par piekrastes attīstības jautājumiem

2014.gada 21.novembrī Dundagā norisināsies seminārs, kurā Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības (LPPA) un Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas dalībnieki spriedīs par piekrastes attīstības jautājumiem.

Lasīt vairāk

03.10.2014.

Aizvadīta kārtējā Norvēģu ekspertu vizīte Latvijā

2014.gada 1.-2.oktobrī projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” 1.aktivitātes „Plānošanas reģionu kapacitātes stiprināšana reģionālās attīstības plānošanas dokumentu izstrādei” ietvaros Latviju apmeklēja 3 eksperti no Oplannes reģionālās pašvaldības Norvēģijā.
 

Lasīt vairāk

22.09.2014.

2014.gada 18.-19.septembrī eksperti no Latvija iepazīstas ar Norvēģijas pieredzi sabiedrības līdzdalības sekmēšanā

Eksperti no Latvijas iepazīstas ar Aust-Agderes reģionālā līmeņa pašvaldības (Norvēģija) pieredzi sabiedrības līdzdalības sekmēšanu attīstības plānošanas procesā.

Lasīt vairāk

24.07.2014.

Aizvadīts pirmais kopienu pārstāvju prasmju pilnveidošanas seminārs

Biedrība „Urban Institute” 6.-7.jūnijā kopā ar 6 kopienām no visas Latvijas aizvadīja pirmo semināru ciklā, kas vērsts uz Latvijas kopienu izglītošanu un to pārstāvju kapacitātes paaugstināšanu.
 

Lasīt vairāk

11.04.2014.

11.aprīlī norisinājās konference par attīstības plānošanu un uzņēmējdarbības veicināšanu reģionos un pašvaldībās

Diskutē par attīstības plānošanu un uzņēmējdarbības veicināšanu reģionos un pašvaldībās
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) 11. aprīlī aicināja pašvaldību, plānošanas reģionu pārstāvjus un citus interesentus piedalīties konferencē, lai diskutētu par reģionālās un vietējās attīstības plānošanu un mārketinga pasākumu lomu uzņēmējdarbības veicināšanā un investīciju piesaistē reģionos un pašvaldībās.
 

Lasīt vairāk

17.02.2014.

Norisinājās pirmā projekta vadības komitejas sanāksme

Piektdien, 14.februārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija organizēja Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas* līdzfinansētā projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” (turpmāk – Projekts) pirmo vadības komitejas sanāksmi.

Lasīt vairāk

18.12.2013.

Ar Norvēģijas atbalstu stiprinās Latvijas vietējo pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitāti

Lai stiprinātu Latvijas vietējo pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitāti, izstrādājot attīstības plānošanas dokumentu projektus un sniedzot atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanā, trešdien, 18.decembrī, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) un Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – VRAA) parakstīja vienošanos par divu Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas* līdzfinansētu iepriekš noteikto projektu īstenošanu Latvijā.
Vienošanos parakstīja VARAM valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos Ilona Raugze un VRAA direktore Solvita Zvidriņa.

Lasīt vairāk