NFI projekts
logo

Turpmākajos gados zemes politikā un publisko ūdeņu pārvaldībā ir sagaidāmi jauni izaicinājumi, tāpēc lai veicinātu ieinteresēto institūciju un nevalstisko organizāciju iespējami labāku sadarbību un stiprinātu to kapacitāti, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2015.gada 20.novembrī, organizēja semināru. 

Seminārā piedalījās 40 dalībnieki, kas pārstāvēja Zemkopības ministriju, Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju un Ekonomikas ministriju, kā arī vairākas institūcijas un nevalstiskās organizācijas, kā piemēram, Latvijas Pašvaldību savienību , biedrību Zemnieku saeima, Latvijas kūdras ražotāju asociāciju, Latvijas Rūpniecības un tirdzniecības kameru, Latvijas Meža īpašnieku biedrību. Seminārā piedalījās arī zinātnieki no Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes. Seminārā tika apskatīti jautājumi par problēmām zemes izmantošanā, teritorijas attīstības plānošanā, kā ar zemes un publisko ūdeņu pārvaldību saistītie ekonomiskie un finanšu problēmjautājumi. Sanāksmes dalībnieki vienojās arī par tuvākajā laikā risināmajiem jautājumiem un sasniedzamie mērķiem, lai līdz nākamā gada 1.jūnijam varētu iesniegt Zemes politikas plānu līdz 2020.gadam.

 

Semināra organizēšana tika finansēta no projekta ”Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” 4.aktivitātes ”Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma izstrāde Baltijas jūras piekrastei” līdzekļiem.

attēls