Interreg
Logo. Interreg

2021. gada 26. februārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvji Interreg Europe projekta Nr. PGI05876 “Eiropas robežu reģioni sociālajai uzņēmējdarbībai (BRESE)” (Projekts) ietvaros tiešsaistē organizēja trešo Projekta partneru starpreģionu sanāksmi, kurai līdzi sekoja aptuveni 40 dalībnieki.

Sanāksmi atklāja VARAM Attīstības instrumentu departamenta Latvijas – Lietuvas programmas nodaļas vadītāja Zanda Mangule, kura pateicās dalībniekiem par viņu iespēju piedalīties sanāksmē, kā arī izklāstīja sanāksmes dienaskārtību.

Sanāksmes pirmajā daļā prezentācijas sniedza pārstāvji no Eiropas Komisijas. Zuzana Dutkova no Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un mazo un vidējo uzņēmumu ģenerāldirektorāta (DG GROW) Sociālās ekonomikas nodaļas prezentēja Eiropas Komisijas iniciatīvu “Eiropas sociālās ekonomikas reģioni (ESER)”. Tās mērķis ir vairot izpratni par sociālo ekonomiku reģionālā un vietējā līmenī, un izveidot reģionālos sociālajā ekonomikā ieinteresēto personu tīklus. ESER iniciatīva tika uzsākta 2018. gadā, un šobrīd tā ir kļuvusi par spēcīgu sociālās ekonomikas praktiķu kopienu visā Eiropā. Vairāk informācijas par iniciatīvu pieejama: šeit.

Sanāksmes turpinājumā ar prezentāciju uzstājās Eiropas Komisijas Apvienotā pētniecības centra pārstāvis Alesandro Rankati (Alessandro Rancati), kurš sanāksmes dalībniekus iepazīstināja ar Sociālās ekonomikas audekla prototipu (Social Economy Canvas prototype) – lietotājam draudzīgu rīku, kas var palīdzēt gan sociālajiem, gan mazajiem un vidējiem uzņēmumiem izveidot vai pielāgot esošos uzņēmējdarbības modeļus, lai palielinātu to ietekmi. Plašāka informācija par prototipu, kā arī pamācība, kā to izmantot, atrodama: šeit.

Sanāksmes otrajā daļā tika prezentēti divi sociālās uzņēmējdarbības labās prakses piemēri Latvijas – Lietuvas pārrobežu reģionā, attiecīgi viens no Latvijas, bet otrs no Lietuvas. Dr. oec., Latvijas Lauksaimniecības universitātes asociētā profesore un vadošā pētniece Lāsma Līcīte-Ķurbe prezentēja intensīvo bakalaura līmeņa BOVA kursu “Sociālās uzņēmējdarbības izpēte Baltijas valstīs”. Kursu partnerībā īsteno četras universitātes – Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāte, Vītauta Magnusa universitāte (Lietuva) un Helsinku Universitāte (Somija). Kursa pamatā ir pārliecības un kompetences sniegšana studentiem, lai tie plānotu uzņēmumus ar mērķi risināt sociālos un vides jautājumus. Šī prakse ir inovatīva, jo ietver starptautisko un vietējo (reģionālo) dimensiju sociālajā uzņēmējdarbībā un visaptverošas zināšanas un praksi sociālās uzņēmējdarbības jomā. Vairāk informācijas par kursu pieejama: šeit.

Savukārt Simona Simulīte (Simona Simulyte) no Lietuvas sanāksmes dalībniekus iepazīstināja ar sociālās inovācijas, tehnoloģiju un ietekmes un biznesa attīstības atbalsta programmu “C’MON (ChangeMakers’ON)”. Šī atbalsta programma palīdz sociālajiem novatoriem augt, sasniegt ievērojamu mērogu, kļūt finansiāli stabiliem un radīt ietekmi. C'MON mērķis ir attīstīt sociālās inovācijas, tehnoloģiju un ietekmes risinājumus un uzņēmumus ar vadošo ekspertu palīdzību, ļaujot sociālajiem novatoriem pilnībā izmantot savu potenciālu, radīt ietekmi un palīdzot jauniem, novatoriskiem un ilgtspējīgiem sociālajiem uzņēmumiem ienākt tirgū. Plašāka informācija par šo atbalsta programmu pieejama: šeit.

Nākamā, nu jau pēc kārtas ceturtā, Projekta starpreģionu sanāksme notiks 2021. gada vasarā, un to organizēs Projekta partneris HAMAG-BICRO, kas ir Horvātijas mazo un vidējo uzņēmumu, inovāciju un investīciju aģentūra.

Ekrānuzņēmums no tiešsaistes starpreģionālās sanāksmes (Foto: © VARAM)
Ekrānuzņēmums no tiešsaistes starpreģionālās sanāksmes (Foto: © VARAM)

Plašāka informācija par Projektu BRESE pieejama arī tā oficiālajā mājaslapā un sociālajos tīklos:

https://www.interregeurope.eu/BRESE/

https://www.facebook.com/BRESEproject

https://twitter.com/BresEproject