Emisijas

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz likuma "Par piesārņojumu” 32.2 panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 449 “Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” 34. punktu pieņem šādu lēmumu:

  • Lēmumu Nr.ETS4-2 “Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2021. gada 24. augusta lēmuma Nr. ETS4-1 grozījumiem”