NFI projekts
logo medium

Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) pasūtījuma tiek izstrādāts „Publisko individuālo pakalpojumu klāsta izvērtējums atbilstoši apdzīvojumam”. VARAM mājas lapā pieejami pirmie izvērtējuma dati par izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Latvijas reģionos*.

Tā mērķis ir veikt publisko individuālo pakalpojumu attīstības teritoriālo izvērtējumu, atbilstoši apdzīvojumam Latvijas reģionos. Tādējādi tiek apzināta pašreizējā un prognozēta potenciāla demogrāfiskā situācija, vienlaicīgi vērtējot publisko individuālo – izglītības, kultūras, sociālo un veselības aprūpes - pakalpojumu pieejamību Latvijas iedzīvotājiem.

Ar izvērtējuma pirmo nodevumu par demogrāfisko izmaiņu raksturojumu un prognozēm iespējams iepazīties šeit. Tāpat aicinām iepazīties ar prezentācijas materiālu, kas prezentēts gan nozaru ministriju pārstāvjiem, gan Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputātiem.

Šobrīd sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministrijas un Veselības ministrijas speciālistiem tiek veikts izvērtējums par izvērtējuma pirmajiem datiem izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu jomā.

Izvērtējuma rezultāti kalpos par pamatu tālākām diskusijām ar nozaru ministrijām efektīvai finanšu līdzekļu plānošanai un izlietošanai, nacionālā un reģionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu un politikas pilnveidošanai, kā arī ilgtspējīgai reģionu un visas Latvijas attīstībai.

VARAM projektu īsteno sadarbībā ar Kurzemes, Vidzemes, Rīgas, Zemgales un Latgales plānošanas reģioniem, kā arī biedrību „Urban Institute”. Projekta partneri Norvēģijā: Norvēģijas Pašvaldību un reģionālās attīstības ministrija, Oplannes (Oppland) reģionālā pašvaldība, Estfollas (Østfold) reģionālā pašvaldība un Eustagderes (Aust-Agder) reģionālā pašvaldība.

Izvērtējums tiek veikts Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta Nr.4.3.-24/NFI/INP-002 “Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros