Pašvaldības Preses relīzes
vīrieša roka ar planšeti

Rīga, 2021. gada 1. martā – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām”, pieprasījis Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Ziedonim Caunem sasaukt domes ārkārtas sēdi. Tāpat ministrs arī noteicis domes sēdes darba kārtību: par revīzijas veicēja pieprasītās informācijas izsniegšanu un sadarbības nodrošināšanu ar revīzijas veicēju. Lēmumprojektā uzdots izsniegt revidentu pieprasīto informāciju un uzdot domes priekšsēdētājam nodrošināt un kontrolēt šā lēmuma izpildi.

Ministrs prasa savlaicīgi informēt par domes ārkārtas sēdes norises datumu, vietu un laiku, kā arī informēt deputātus ar līdz šim ministrijas un revīzijas veicēju pašvaldībai adresēto informāciju par pašvaldībā veicamo ārkārtas finanšu revīziju.  Ministrijai ir pamats uzskatīt, ka domes deputāti joprojām nav pietiekami informēti par veicamās revīzijas nosacījumiem un pašvaldības pienākumiem, sadarbojoties ar revidentiem, savukārt domes vadība, iespējams, apzināti kavē tās norisi.

Ministrs Plešs(AP!): “Ministrija jau vairākkārt informējusi Jelgavas novada domes priekšsēdētāju par viņa kā pašvaldības vadītāja atbildību par domes darbu, tās darbības tiesiskumu un lietderību un pašvaldības pienākumiem revīzijas nodrošināšanā, taču saņemtās atbildes neliecina par sadarbību, tieši pretēji – revidentu darbs joprojām tiek apgrūtināts, ministra tiesības uz pašvaldības pārraudzību – ierobežotas. Tas nav pieļaujams. Revīzija var tikt īstenota tikai tad, ja pašvaldība izsniedz visus nepieciešamos dokumentus noteiktajā laikā. Kavēšanās vai tikai daļēja pieprasīto dokumentu izsniegšana liedz veikt revīziju pēc būtības, tādēļ izmantošu likumā “Par pašvaldībām” paredzētās ministra tiesības sasaukt domes ārkārtas sēdi, lai pilnvērtīgi nodrošinātu to, ka šīs tiesības uz pašvaldību pārraudzību tiek īstenotas.”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) vairākās pašvaldībās veic ārkārtas finanšu revīzijas, taču Jelgavas novada pašvaldība ilgstoši vilcinās ar dokumentu izsniegšanu revidentiem, būtiski kavējot efektīvas revīzijas veikšanu.  Informāciju par apgrūtinātu darbu Jelgavas novada pašvaldībā ministrija saņēma 2. februārī no SIA “Ernst & Young Baltics”, kas uzvarēja publiskajā iepirkumā par pirmās kārtas ārkārtas finanšu revīzijām. 

VARAM jau vairākkārt Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Ziedonim Caunem pieprasījusi nekavējoties izsniegt ārkārtas finanšu revīzijai prasīto informāciju un izbeigt nepamatoti kavēt novada kapitālsabiedrību revīziju. Saskaņā ar  VARAM noslēgto līgumu, revīzijai ir paredzētas 10 nedēļas. Ministrs vērš uzmanību, ka kopš līguma parakstīšanas dienas ir pagājušas vairāk nekā astoņas nedēļas.

VARAM jau 4. februārī vēstulē pašvaldības vadītājam prasīja izvērtēt izpilddirektores rīcību, viņai atsakoties izsniegt revidentiem nepieciešamo informāciju. Ministrija norādīja, ka izpilddirektores rīcība tādējādi liecina par apzinātu revīzijas kavēšanu un informācijas slēpšanu vai kompetences trūkumu darbā kā ar revīzijai nepieciešamajiem dokumentiem, tā ar tiesisko tās pamatu. Izpilddirektores rīcība ir ne tikai kavējusi konstruktīvu sadarbību, bet traktējama kā likuma pārkāpums. VARAM uzsver pašvaldību pienākumu sadarboties ar auditoriem, lai finanšu revīzija noritētu efektīvi un caurskatāmi.

 

Informāciju sagatavoja:
Agnese Vārpiņa
Ministra padomniece komunikācijas un sabiedrisko attiecību jautājumos
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026478
e-pasts: agnese.varpina@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv