Emisijas

Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts “Par emisijas kvotu piešķiršanu Latvijas administrācijas gaisa kuģu operatoram 2021.-2023. gadam un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012. gada 23. februāra lēmuma Nr. 1 grozījumiem” sakarā ar lidojumu uz Apvienoto Karalisti iekļaušanu ES ETS un nepieciešamību grozīt gaisa kuģu operatoru emisiju kvotu apjomu.
 
Atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67026528, e-pasts: Liza.Leimane@varam.gov.lv) līdz 2022. gada 17. februārim.
 
Lēmuma projekts ir pieejams šeit.