pludmale

Projekta “Zaļā Josta” (BestBelt) ietvaros, Latvijā ir uzsākta Dabas tūrisma ētikas kodeksa izstrāde, kurā tiks iekļauta informācija par tādiem atpūtniekiem un ceļotājiem būtiskiem jautājumiem kā nakšņošana, ēdiena gatavošana, atkritumu savākšana, kā arī nosacījumiem, kas jāievēro, ceļojot kopā ar mājdzīvniekiem. Īpaša vērība kodeksā ir veltīta Baltijas jūras piekrastes unikālās dabas vides saglabāšanai, taču kodeksa informācija būs lietderīga arī citu dabas teritoriju apmeklētājiem.

Dodoties dabā, nereti notiek darbības, kas pat bez īpaša nodoma rada negatīvu ietekmi uz vidi. Lai sabiedrību iepazīstinātu ar ieteikumiem par videi draudzīgu uzturēšanos un ceļošanu dabā, Ziemeļvalstīs un citur pasaulē ir izstrādāti Dabas tūrismā ētikas kodeksi.

Latvijas Dabas tūrisma ētikas kodeksu izstrādā Latvijas Lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs”, kas devusi nozīmīgu ieguldījumu garās distances pārgājienu maršrutu “Jūrtaka” un “Mežtaka” attīstīšanai Latvijā un kaimiņvalstīs. Kodeksa projekts top ciešā sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Dabas aizsardzības pārvaldes, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, visu piekrastes pašvaldību, kā arī Kurzemes, Rīgas un Vidzemes plānošanas reģionu pārstāvjiem.

Dabas tūrisma ētikas kodeksa izstrādes darba grupa strādā kopš šī gada marta un 30. maijā tiekas uz diskusiju, pēc kuras kodeksa projekts tiks apspriests arī Latvijas Pašvaldību savienībā un ministrijas izveidotajā Jūras un piekrastes telpiskās plānošanas koordinācijas grupā, kurā iekļauti pārstāvji no jūras un piekrastes attīstībā iesaistītām valsts un pētniecības institūcijām, kā arī citām organizācijām, plānošanas reģioniem un piekrastes pašvaldībām. Paredzams, ka Latvijas Dabas tūrisma ētikas kodekss tiks publiskots šī gada nogalē.

sanaksme

Detalizētāka informācija par projektu “Zaļā Josta” (BestBelt) ir pieejama https://www.celotajs.lv/lv/project/35 un sazinoties ar tā koordinatoru Juri Smaļinski juris@celotajs.lv.

Savukārt ar starptautisko pārgājienu maršrutu “Jūrtaka”, kas izstrādāts ar Interreg pārrobežu programmu finansiālu atbalstu, aicinām iepazīties tīmekļa vietnē https://baltictrails.eu/lv/coastal.