Kolēģi viens otram paspiež roku

Starpreģionu sadarbības projekta DigiBEST, kuras vadošais partneris ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) otrā starpvalstu apmaiņas vizīte tiešsaistē 2020.gada 24.-25.novembrī notiks Spānijā. Pasākumā īpaši aicināti piedalīties mazie un vidējie uzņēmumi (MVU), lai veicinātu pieredzes apmaiņu par informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) risinājumu un digitalizācijas iespējām, konkrēti iepazīstot  Granādas reģiona  (Spānija) pieredzi.

DigiBEST mācību vizītēs starp projekta partneriem un ieinteresētajām personām tiek pārrunāti jautājumi par digitalizācijas nozīmi uzņēmējdarbības attīstībā, kā arī tiek uzlabota izpratne par digitalizācijas politiku, rīkiem, pieejām, ieguvumiem un pievienoto vērtību, daloties ar informāciju un labās prakses piemēriem.  

Ministrija aicina pasākumam pieteikties Latvijas MVU un citus interesentus, lai iepazītos ar Spānijas pieredzi MVU digitalizācijas jautājumu risināšanā. Iespēja reģistrēties pasākumam līdz 20.novembrim, rakstot e-pastu Julija.Kovalska@varam.gov.lv (vietu skaits ierobežots).
Detalizēta pasākuma programma (angļu valodā).

Plānots, ka pasākumā piedalīsies projekta partneri no Latvijas, Norvēģijas, Itālijas, Austrijas, Portugāles, un Spānijas, to vidū politikas veidotāji, nevalstiskās organizācijas un asociāciju pārstāvji.

Pieredzes apmaiņas vizītē Granādas reģions iepazīstinās ar situāciju uzņēmēju digitālās transformācijas jomā – par virzīto politiku, īstenotajām iniciatīvām, problēmjautājumiem un sasniegumiem. Piemēram, publiskā un privātā sektora sadarbība, kā arī ieviestās programmas uzņēmēju apmācībai. Tāpat plānots diskutēt par Granādas reģiona izstrādātajiem informācijas tehnoloģijas risinājumiem uzņēmējdarbības apgrozījuma veicināšanai, kas jau veiksmīgi ieviesti citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. 

Granādas apgabala padomes Nodarbinātības un ilgtspējīgas attīstības departamenta direktora vietniece Ana Muñoz Arquelladas norāda, ka “pasākums rezultēsies ar jaunām idejām un rekomendācijām politikas plānotājiem, iesaistītajām pusēm un uzņēmēju asociācijām visos līmeņos, lai atvieglotu tehnoloģiju ieviešanu Eiropas mazajos un vidējos uzņēmumos.”

Pirmā mācību vizīte notika 2019.gada 10.–12. decembrī Ziemeļportugāles reģiona (Penafiel) pašvaldībā. Nākamā projekta DigiBEST mācību un pieredzes apmaiņas vizīte notiks Basilicatā, (Itālija) 2021. gada 5. –9. martā.

Projekts tiek īstenots Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam INTERREG EUROPE starpreģionu sadarbības programmas “Biznesa vides digitālā transformācija”  DigiBEST ietvaros.

Vairāk par projektu:
https://www.varam.gov.lv/lv/projekts/interreg-europe-biznesa-vides-digitala-transformacija-digibest-projekts
https://interregeurope.eu/digibest

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026533

Šis raksts atspoguļo tikai autora uzskatus, un Interreg Europe programmas iestādes nav atbildīgas par rakstā ietvertās informāciju un tās izmantošanu.

DigiBEST_EU_logo