Pašvaldības Preses relīzes
balsojums

Rīga, 2021. gada 1. aprīlī – Ņemot vērā, ka Dundagas novada dome likuma noteiktajā termiņā - līdz 2021. gada 28. martam, nav ievēlējusi domes priekšsēdētāju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) aicina Dundagas pašvaldību lemt par priekšsēdētāja ievēlēšanu un informēt par to ministriju.  

VARAM ieskatā deputātu nespēja vienoties par kandidātu domes priekšsēdētāja un viņa vietnieka amatam kopumā ir vērtējama negatīvi. Šobrīd svarīgākais, lai darbs tiktu organizēts, ievērojot Dundagas novada pašvaldības iedzīvotāju intereses, lai tiktu pildītas pašvaldības funkcijas, kā arī, lai domes darbībā tiktu izpildītas normatīvo aktu prasības. 

Pašvaldības šobrīd īstenotās autonomās funkcijas atbilst normatīvo aktu prasībām, kā arī, neskatoties uz pašvaldības domes vadības neesamību, nav konstatējams iedzīvotāju interešu aizskārums. Tomēr atbilstoši likumam, novada domei ir jāievēl domes priekšsēdētājs, un Dundagas novadam, gluži kā jebkurai citai pašvaldībai, ir jāievēro normatīvais regulējums.  

Ministrija pastāvīgi vērtē Dundagas novada domes darbību, sekojot līdzi domes sēdēm, kā arī Dundagas novada domes izpilddirektorei pieprasot sniegt informāciju par pašvaldības darbības jautājumiem. Ministrija turpinās sekot līdzi Dundagas novada domes un izpildinstitūciju darbam, nodrošinot Dundagas novada pašvaldības funkciju izpildes nepārtrauktību.  

Informāciju sagatavoja: 
Sabiedrisko attiecību nodaļa 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
Tālr. 20200305; 67026533, 
e-pasts: prese@varam.gov.lv 
www.varam.gov.lv