Normatīvie akti

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātie normatīvie akti, kam bijusi virzība no 01.07.2018. - 31.12.2018

Valsts kancelejā iesniegtie normatīvie akti 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 19. maija noteikumos Nr. 450 “Kārtība, kādā slēdz un izbeidz līgumu par nolietotu transportlīdzekļu, preču un izstrādājumu iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu vai videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu, lai saņemtu atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas””

Aprites stadija:

01.08.2018. iesniegts Valsts kancelejā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

T.Alekse, tālr. 67026479, tatjana.alekse@varam.gov.lv

MK sēdē skatītie normatīvie akti

VSS izsludinātie normatīvie akti

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Kārtība atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanai koksnes šķeldas materiāliem, kas iegūti no koksnes iepakojuma atkritumiem”

Aprites stadija:

26.07.2018. izsludināts VSS

Dokumenti:

Normatīvais akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

N.Slaidiņa tālr.67026487, e-pasts: natalija.slaidina@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

Likums, nosakot Regulas Nr. 511/2014 nacionālo kompetento iestādi un citus Regulas piemērošanas noteikumus

Aprites stadija:

23.08.2018.  izsludināts VSS  (VSS-852)

Dokumenti:

Likumprojekts

Atbildīgais:

V.Šļaukstiņš, tālr.: 67026523, valdimarts.slaukstins@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa grozījumi, nosakot sodus par Regulas  Nr. 511/2014 11. panta pārkāpšanu un institūciju, kas sodus piemēro

Aprites stadija:

23.08.2018.  izsludināts VSS  (VSS-853)

Dokumenti:

Likumprojekts

Atbildīgais:

V.Šļaukstiņš, tālr.: 67026523, valdimarts.slaukstins@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 374 “Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi”

Aprites
stadija:

20.09.2018. izsludināts VSS (VSS-969)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

Aleksejs Starikovs, tālr. 67026949, e-pats: aleksejs.starikovs@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un reģistrācijas noteikumi”

Aprites stadija:

Izsludināts VSS 18.10.2018. (VSS-1064)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts ar pavadošiem dokumentiem/Anotācija

Atbildīgais:

S. Ilgaža, tālr.67026513, e-pasts: sanda.ilgaza@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts ”Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 23. novembra noteikumos Nr. 1071 „Prasības jūras vides stāvokļa novērtējumam, laba jūras vides stāvokļa noteikšanai un jūras vides mērķu izstrādei”

Aprites stadija:

25.10.2018. izsludināts VSS (VSS-1096)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

B.Zasa, tālr. 67026910, baiba.zasa@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par atbrīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm"

Aprites stadija:

Izsludināts VSS 13.12.2018. (VSS-1259)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts ar pavadošiem dokumentiem/Anotācija

Atbildīgais:

T.Alekse, tālr. 67026479, tatjana.alekse@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 16. augusta noteikumos Nr. 480 “Noteikumi par atbrīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem””

Aprites stadija:

Izsludināts VSS 20.12.2018. (VSS-1294)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

T.Alekse, tālr. 67026479, tatjana.alekse@varam.gov.lv