Attēls

 

Organizē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Valsts kanceleja

2012. gada 2. novembris, VARAM, Peldu iela 25

Konferences mērķis: atrast un izcelt veidus, kā iestādes izmanto un var izmantot mūsdienu tehnoloģijas, lai kļūtu pieejamākas, saprotamākas un iesaistošākas, tai skaitā izstrādājot lietotājiem ērtus un noderīgus e-pakalpojumus un iedrošinot to lietošanu izmantojot sociālās platformas vai citus radošus risinājumus

Konferences darba kārtība (*pdf)

Lejuplādēt visas prezentācijas (*zip, 18,5MB)

Videotiešraides ieraksts 

Rīta kafija: 9:00 – 9:20
Reģistrācija: 9:00 – 9:30

9:30-9:50

Konferences atklāšana – vada Valdis Melderis

VARAM valsts sekretāra Aleksandra Antonova atklāšanas uzruna VARAM vārdā

Valsts kancelejas direktores Elitas Dreimanes atklāšanas uzruna Valsts kancelejas vārdā

Pirmā daļa: sociālo tīklu neizmantotās iespējas un dizaina domāšanas nozīme valsts pārvaldes e-pakalpojumu komunikācijā

9:50-10:10

Kādus digitālos risinājums nepieciešams ieviest valsts pārvaldes komunikācijā? Sociālo tīklu potenciāls e-līdzdalības veicināšanā un valsts un sabiedrības dialogā
Zigurds Zaķis (Komunikāciju stratēģiskais plānotājs)

Prezentācija

10:10-10:30

Dizaina domāšana e-pakalpojumos, izcilākie piemēri Latvijā un pasaulē efektīviem risinājumiem (e-pakalpojumi, mobilās aplikācijas u.c.)
Miķelis Baštiks (Asketic)
Prezentācija

10:30-10:50

E-pakalpojumu lietošanas veicināšana dažādos informācijas kanālos
Gusts Muzikants (Lattelecom)

Prezentācija

10:50-11:10

Pašvaldību pieredze e-līdzdalības, e-pakalpojumu un e-komunikācijas jomā veicināšanā.
Juris Jerums (Ķekavas pašvaldība)

Prezentācija

11:10-11:30

Kafijas pauze

Otrā daļa: komunikācija par e-pakalpojumiem Latvijā – labās prakses piemēri un nākotnes izaicinājumi*

11:30- 11:50

Valsts e-pakalpojumi „uz papīra” un dzīvē
Gatis Ozols (VARAM)

Prezentācija

11:50-12:10

Personas apliecību (eID) ieviešana
Inguss Treiguts (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde)

Prezentācija

12:10-12:30

Bibliotēkas pakalpojumu attīstība un pieejamība digitālajā laikmetā
Karīna Bandere (Latvijas Nacionālā bibliotēka)

Prezentācija

12:30-12:50

Partnerattiecības kā iespēja e-pakalpojumu aktualizēšanā iedzīvotājiem
Inga Niedra (Kultūras informācijas sistēmas)

Prezentācija

12:50-13:20

Diskusija
(vada Valdis Melderis, piedalās Valsts kancelejas, NVO, Valsts pārvaldes un privātā sektora pārstāvji)

13:20-14:00

Pusdienas

Trešā daļa: paralēlās darba grupas

14:00-15:30

Digitālo risinājumu un e-pakalpojumu komunikācija portālā www.draugiem.lv (VID, VSAA, Sertifikācijas aģentūra)
Vada Jānis Palkavnieks (portāls www.draugiem.lv)

14:00-15:30

Valsts iestāžu mobilo aplikāciju un digitālo risinājumu radīšana e-pakalpojumu lietošanas veicināšanai
Vada Mārtiņš Dambis

14:00-15:30

Valsts radīti efektīvi e-risinājumi iedzīvotāju ērtībām
Vada Jānis Erts

15:30-16:30

Noslēgums – grupu darba prezentācijas un apbalvošana (sadarbībā ar Lattelecom)

*Šīs daļas ietvaros tiks apskatīti Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros realizēto projektu rezultāti, pieredze un atziņas.

 

 

Foto

Zigurds Zaķis ir stratēģijas, mārketinga, komunikāciju un zīmolvedības praktiķis ar 20 gadu pieredzi reklāmas un radošajās nozarēs. Viens no pieredzējušākajiem stratēģiskajiem plānotājiem Latvijā. Viņš ir bijis līdzdibinātājs un stratēģiskās plānošanas vadītājs divās reklāmas aģentūrās – „Balta Communication” un „DOMINO BBDO”, kā arī bijis stratēģiskās plānošanas un digitālās attīstības direktors vienā no vadošajām Krievijas aģentūrām „INSTINCT”.

 

Miķelis Baštiks pārstāv kompāniju „Asketic”, kuri ir izstrādājuši mājaslapu žurnālam „Ir”, portālam www.7guru.lv un Latvijas starptautiskajam portālam www.latvia.eu. Miķeļa Baštika projektiem piemīt inovatīvs dizains un ērta lietojamība.

 

Gusts Muzikants pārstāv senāko telekomunikāciju uzņēmumu Latvijā – „Lattelecom”, kas pēdējā laikā velta arī daudz uzmanību pakalpojumu nodrošināšanā ne tikai internetā, bet arī mobilajās ierīcēs un digitālajā televīzijā. „Lattelecom” grupas uzņēmumi ir sekmīgi piedalījušies publisko e-pakalpojumu ieviešanā. Piemēram, pēc Valsts policijas pasūtījuma izveidojot vienotu notikumu reģistru, kurā jebkurš iedzīvotājs var iegūt informāciju par reģistrētiem noziegumiem viņam interesējošā rajonā, kā arī pēc Valsts vides dienesta pasūtījuma izstrādājot portālu, kurā uzņēmēji var elektroniskā formā iesniegt pārskatus par piesārņojošām darbībām, kas līdz šim bija jāiesniedz drukātā veidā.

 

Juris Jerums ir Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītājs Ķekavas novada domē. Jurim ir vairāk nekā 10 gadu pieredze projektu izstrādē, vadībā un attīstības darbnīcu moderācijā. Viņš periodiski lasa savu „Zināšanu pārvaldības kursu” Rīgas Tehniskajā universitātē, Rīgas Biznesa Skolā un Vidzemes augstskolā. Aizrauj jauninājumi un problēmu atrisināšana.

 

Gatis Ozols, VARAM Elektronisko pakalpojumu nodaļas vadītājs. Gatim ir vairāk nekā piecus gadus ilga pieredze e-pārvaldes politikas izstrādē un ieviešanā, kā arī bijusi pieredze IKT projektu vadībā. Viņš periodiski vada apmācības par IKT iespēju izmantošanu iestāžu un pašvaldību darbā, kā arī elektronisko dokumentu aprites jautājumiem. Neatņemama līdzšinējo darba pienākumu sastāvdaļa ir radīto e-iespēju popularizēšana iestādēs un plašākā sabiedrībā.

 

Inguss Treiguts, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personu apliecinošu dokumentu departamenta direktors. Ir bijis atbildīgs par personu apliecinošu dokumentu un to izsniegšanai izmantojamo IKT risinājumu modernizēšanu kopš 2006. gada, vadot ePasu un eID ieviešanu Latvijā. Inguss īpaši specializējas dokumentos iekļauto digitālo datu aizsardzības, elektroniskā paraksta un autentifikācijas risinājumu izveidošanas un izmantošanas jautājumos.

 

Karīna Bandere, Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektu vadītāja. Bibliotēkas un citu kultūras projektu vadības jomā strādā kopš 2004. gada. Pieredze darbā ar dažādiem Eiropas Kopienas programmu un Eiropas Savienības fondu projektiem.

 

Inga Niedra, valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” vecākā referente. Ir vairāku gadu pieredze apmācību rīkošanā Latvijas publisko bibliotēku bibliotekāriem un Latvijas iedzīvotājiem, kas tiek īstenotas sadarbībā ar partneriem no valsts, privātā un nevalstisko organizāciju sektora. Apmācības iespējams īstenot pēc iespējas tuvāk mērķauditorijas dzīves un darba vietai, izmantojot publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros izveidoto apmācību tīklu un tehnisko infrastruktūru.

 

Jānis Palkavnieks pārstāv vadošo sociālo tīklu Latvijā www.draugiem.lv, kas no vienkārša saziņas portāla ir izaudzis par ievērojamu komunikācijas platformu. Sociālais portāls kopumā pulcē vairāk nekā vienu miljonu iedzīvotāju, un to lieto arī ārvalstīs dzīvojošie latvieši.

 

Mārtiņš Dambis strādā kompānijā „Cube”, kura ir viena no pieredzējušākajiem digitālo risinājumu un mobilo aplikāciju izstrādē. „Cube” ir autori vairākām plaši zināmām mobilajām aplikācijām, piemēram, „Positivus ’11”, „Radio 101”, „Selgas misijas” aplikācija.

 

Jānis Erts, līdzautors www.manabalss.lv platformai, kas ne tikai ļoti efektīvi ir iesaistījusi lielu skaitu Latvijas iedzīvotāju, bet arī panākusi, ka par Latviju kā piemēru e-līdzdalībā interesējas gan Eiropas Savienība, gan ASV. Šobrīd, fokusējoties uz pašvaldību iesaistes iespējām, ir uzsākta sadarbība nu jau ar katru sesto Latvijas novadu un par šiem risinājumiem interesējas tādas pilsētas kā Amsterdama, Hāga, Varšava, Minhene u.c.