Metodika par jūras un sauszemes funkcionālās sasaistes nodrošināšanu

Projektā „Piekrastes un jūras plānošana Pērnavas līcī Igaunijā un Latvijas piekrastes pašvaldībās” ir izstrādāta metodika par jūras un sauszemes funkcionālās sasaistes nodrošināšanu (turpmāk – metodika). Metodikas izstrādātājs ir biedrība “Baltijas Vides Forums”.
Metodikā ir ietverti jautājumi, kas ir būtiski vienotai jūras un sauszemes attīstības plānošanai, akcentējot vietējo pašvaldību līmeni. Metodikas ieteikumi balstās uz pētījumiem  pilotteritorijā Baltijas jūras Kurzemes piekrastē.  
Metodiku skatīt šeit.