Zemkopības ministrijā notika Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvās padomes sēde.

10.02.2016

Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktora Normunda Riekstiņa sēdes prezentācijas materiāls par Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu un zivju resursu pārvaldību, kur apkopots pašvaldību kompetences regulējums zivju resursu pārvaldībā,
aplūkojams šeit.