Nosaukums:

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 9. oktobra noteikumos Nr. 686 "Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību"

Aprites stadija (12.07.2021.):

Izstrādes stadija, iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2021. gada 5. augustam

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts un Anotācija

Atbildīgais:

L.Seile.: 67026484 laura.seile@varam.gov.lv