16.09.2009 Informāciju sagatavoja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Uzaicinām Jūs piedalīties 3. starptautiskajā konferencē “Vides zinātne un izglītība Latvijā un Eiropā”, kura notiks 2009. gada 23. oktobrī Rīgā, LR Vides ministrijas ēkā plkst.10:00.

Konferenci organizē Latvijas Vides zinātnes un izglītības padome (VZIP) un LR Vides ministrija. Šī gada konferences tēma ir “Izglītība un zinātne klimata pārmaiņu novēršanai”. Konference ir orientēta uz jaunu zinātniski - pētniecisko rezultātu, tradicionālu un inovatīvu mācību un studiju metožu, starptautiskās sadarbības pieredzes un sabiedrības iesaistīšanas vides aktivitātēs pieredzes prezentēšanu ilgtspējīgas attīstības un vides izglītības un zinātnes jomā.

Konferences programma iedalīta plenārsēdē un pamatsesijā. Konferences darba valodas ir angļu un latviešu valodas. Dalība konferencē ir bezmaksas.

Aicinām Latvijas un Eiropas augstskolu, zinātniski – pētniecisko institūciju, NVO pārstāvjus iesniegt tēzes konferences pamatsesijai vai zinātnisko stendu referātu (posteru) sesijai. Tēžu iesūtīšanas termiņš – 2009.gada 5.oktobris. Iesniegtās konferences tēzes tiks publicētas tēžu krājumā.

Tēžu noformējuma noteikumi


Jūlija Gušča
Vides zinātnes un izglītības padome
julija.gusca@undp.org