Pakalpojumu vides pilnveides īstenošanai ir izveidots "Pakalpojumu vides pilnveides plāns 2024.–2027. gadam"

Pakalpojumu vides pilnveide ir:

 • ilgtermiņa “investīcija”, kas valstī pakāpeniski uzlabos:
  • pakalpojumu kvalitāti
  • iestāžu darba efektivitāti
  • iedzīvotāju apmierinātību
 • nemitīgs un nebeidzams process, kas atbilstoši iestāžu individuālajiem pilnveides plāniem turpināsies arī pēc 2027. gada

 

Saistītie dokumenti:

 

Plāna īstenošana nozīmē – jauna pieeja:

 

Pakalpojumu vides pilnveides plāna īstenošanas mērķis:

“Pilnvērtīgi nodrošināta pakalpojumu pārvaldība”

 

Pakalpojumu vides pilnveide paredz, ka publiskās pārvaldes iestādes pilnvērtīgi*, visaptveroši un valstī vienotā veidā pārvaldīs pakalpojumus, nodrošinot valstī vienotu pakalpojumu vidi, tostarp

 

* atbilstoši pakalpojumu pārvaldības politikai

 

Pakalpojumu pārvaldības rezultāti:

 1. “Apmierinātas pakalpojumu saņēmēju vajadzības”
 • Tas ietver arī sabiedrības apmierinātības pieaugumu ar publiskās pārvaldes pakalpojumiem un ar publiskās pārvaldes iestāžu darbu kopumā, tostarp:
  • pakalpojumi apmierina konkrētas, individuālas vajadzības atbilstoši konkrētām dzīves situācijām, pakalpojumu pieprasīšana un saņemšana ir ērta, vienkārša un pakalpojumu saņēmējiem neprasa daudz laika un piepūles, un pakalpojumi tiek sniegti ar pakalpojumu saņēmēju vajadzībām un prasībām, un iestāžu iespējām un nosacījumiem  atbilstošu, savstarpēji salāgotu kvalitāti
  • pakalpojumi tiek attīsti un pielāgoti nākotnē paredzamajām vajadzībām, valsts attīstības prioritātēm – tiek nodrošināta pakalpojumu “ilgtspējība”
 1. “Optimāls laika, darba un resursu patēriņš gan pakalpojumu saņēmējiem (iedzīvotājiem, uzņēmējiem un citām iestādēm), gan pakalpojumu sniedzējiem (efektivitāte publiskās pārvaldes darbībā)”
 • Tas ietver arī efektivitātes pieaugumu publiskās pārvaldes darbībā, tostarp:
  • pakalpojumu sniegšana un resursu izmantošana tiek reģistrēta, mērīta un vērtēta, procesi ir optimizēti, ir ieviestas digitālās tehnoloģijas procesu automatizēšanai
  • atbilstoši  "pakalpojumu kultūrai" un “saimnieka attieksmei”, pakalpojumu sniegšanā iesaistīto attieksme un rīcība ir orientēta uz pakalpojumu saņēmēju apmierinātību un darbības efektivitāti

 

Pakalpojumu pārvaldības mērķis:

“Apmierināti pakalpojumu saņēmēji”

 

 

Plāna īstenošanas laika grafiks (rīcības virzieni – RV):

 • RV1   Pakalpojumu pārvaldības politikas īstenošanas komandu izveide iestādēs – 30.09.2024.
 • RV2   Pakalpojumu un pakalpojumu pārvaldības esošā stāvokļa novērtēšana un iestāžu pilnveides plānu izveide – 30.12.2024.
 • RV3   Pakalpojumu pārvaldības politikai atbilstoša normatīvā regulējuma pilnveide – 30.12.2027. (tas ir process, kas turpināsies arī pēc tam)
 • RV4   Pakalpojumu pārvaldības politikas īstenošanai nepieciešamo vadlīniju izveide un pakalpojumu pārvaldības politikas īstenošanā iesaistīto apmācība – 30.09.2025.
 • RV5   Pakalpojumu pārvaldības politikas īstenošana – pakalpojumu vides pilnveide iestādēs un valstī kopumā – 30.12.2027.
 • RV6   Pakalpojumu pārvaldībai nepieciešamo centralizēto koplietošanas pakalpojumu un tiem nepieciešamo digitālo tehnoloģiju pilnveides plānu izveide un īstenošana – 30.12.2027.
 • RV7   Pakalpojumu pārvaldībai nepieciešamo specializēto kompetenču pilnveides plānošana un pilnveide – 30.12.2027.

 

Plānotās apmācības (pasākumi – P):

2024.gads

2025.gads