PAPILDINĀTS: Ministru kabineta noteikumu projekts “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.2.pasākuma „Kultūras mantojuma digitalizācija” īstenošanas noteikumi”


01.02.2016

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.2.pasākuma „Kultūras mantojuma digitalizācija” īstenošanas noteikumi”

Aprites stadija:

 Izstrādes procesā;   
 Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju projekts un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika apstiprināti 2016.gada 27.janvāra ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda uzraudzības komitejā.

Dokumenti:

 Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) PROJEKTS
 Ministru kabineta noteikumu PROJEKTS
• Projektu iesniegumu vērtēšanas KRITĒRIJI
• Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas METODIKA

Atbildīgais:

I.Briņķe tālr. 66016716, ieva.brinke@varam.gov.lv