PAPILDINĀTS: Ministru kabineta noteikumu projekts “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” īstenošanas noteikumi”


14.04.2016

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” īstenošanas noteikumi”

Aprites stadija:

Ministru kabineta noteikumu projekts 14.04.2016. ir izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-310).
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 31.03.2016. ir izskatīti Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda apakškomitejā un tiek virzīti tālākai apstiprināšanai Uzraudzības komitejas rakstiskajā procedūrā.

Dokumenti:

• Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) PROJEKTS
• Ministru kabineta noteikumu PROJEKTS
• Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji PROJEKTS

Atbildīgais:

Z.Krūkle, tālr. 66016713, zanda.krukle@varam.gov.lv; I.Opermane, tālr. 66016745, ilze.opermane@varam.gov.lv