PAPILDINĀTS: MK noteikumu "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 859 „ Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā” 5.4.2.2. pasākuma “Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana” īstenošanas noteikumi”” projekts


05.03.2020

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 859 „ Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā” 5.4.2.2. pasākuma “Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana” īstenošanas noteikumi”” projekts

Aprites stadija:

Izstrādes procesā. Plānots izsludināt VSS indikatīvi 13.02.2020.

Dokumenti:

• Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) PROJEKTS
• Ministru kabineta noteikumu PROJEKTS

Aprites stadija:

27.02.2020. izsludināts VSS (VSS – 181)
Iepriekšējā redakcija publicēta VARAM tīmekļvietnē: 28.01.2020.

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

D. Prižavoite, tālr. 67026946, dana.prizavoite@varam.gov.lv