PAPILDINĀTS: MK noteikumu "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 403 „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” īstenošanas noteikumi”" projekts

05.03.2020

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu " Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 403 „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” īstenošanas noteikumi”" projekts

Aprites stadija:

Izstrādes procesā. Plānots izsludināt VSS 13.02.2020.

Dokumenti:

• Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) PROJEKTS
• Ministru kabineta noteikumu PROJEKTS

Aprites stadija:

27.02.2020. izsludināts VSS (VSS-182)
Iepriekšējā redakcija publicēta VARAM tīmekļvietnē: 28.01.2020.

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

I.Opermane, tālr. 66016745, ilze.opermane@varam.gov.lv