PAPILDINĀTS: MK noteikumu "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumos Nr. 519 „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” projektu iesniegumu otrās un trešās atlases kārtas īstenošanas noteikumi”" projekts


05.03.2020

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu " Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumos Nr. 519 „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” projektu iesniegumu otrās un trešās atlases kārtas īstenošanas noteikumi”" projekts

Aprites stadija:

Izstrādes procesā. Plānots izsludināt VSS 13.02.2020.

Dokumenti:

• Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) PROJEKTS
• Ministru kabineta noteikumu PROJEKTS

Aprites stadija:

27.02.2020. izsludināts VSS (VSS-183)
Iepriekšējā redakcija publicēta VARAM tīmekļvietnē: 28.01.2020.

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

I.Opermane, tālr. 66016745, ilze.opermane@varam.gov.lv