06.08.2018

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2018. gada 23. jūlijam

Dokumenti:

Normatīvais akta projekts/Anotācija

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, atjauninātas dokumentu versijas. Iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2018. gada 22. augustam

Dokumenti:

Normatīvais akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

D.Daudzvārde, tālr.: 67026503, dagnija.daudzvarde@varam.gov.lv