21.08.2017

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Dabas lieguma „Ances purvi un meži” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, viedokļus, iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2016. gada 16. decembrim

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Aprites stadija:

Izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 22.12.2016., VSS-Nr. 1241

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Aprites stadija:

19.06.2017. papildināts

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Aprites stadija:

16.08.2017. Apstiprināts Ministru kabinetā

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

D.Treija, tālr. 66016789, darta.treija@varam.gov.lv