PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās" projektu iesniegumu otrās atlases kārtas īstenošanas noteikumi”


01.07.2016

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās" projektu iesniegumu otrās atlases kārtas īstenošanas noteikumi”

Aprites stadija:

Izstrādes procesā. Plānots izsludināt VSS 05.05.2016.

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts un tā pielikums /Anotācija un tās pielikumi

Aprites stadija:

Izsludināts VSS 02.06.2016. (TA – 520). Notiek starpinstitūciju saskaņošanas process.

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts un tā pielikums /Anotācija un tās pielikumi

Atbildīgais:

Z.Krūkle, tel.  66016713, e-pasts: zanda.krukle@varam.gov.lv