28.02.2017

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. septembra noteikumos Nr. 925 "Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu atzinuma saturs un tajā ietvertās minimālās prasības""

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, viedokļus, iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2017. gada 14. februārim

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Aprites stadija:

Izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 16.02.2017., VSS – 182.

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

D.Daudzvārde, tālr.: 67026503, dagnija.daudzvarde@varam.gov.lv