22.01.2019

 

Nosaukums:

Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Grants ielā 12, Rīgā, atsavināšanu"

Aprites
stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Aprites
stadija:

MK 19.12.2018. rīkojums Nr.702

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

M.Priede, tālr. 67026915, marite.priede@varam.gov.lv