22.01.2019

 

Nosaukums:

Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma “Straumes”-1, Zosēnu pagastā, Jaunpiebalgas novadā, atsavināšanu"

Aprites
stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Aprites
stadija:

MK 14.11.2018. rīkojums Nr.612

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

M.Priede, tālr. 67026915, marite.priede@varam.gov.lv