Nosaukums:

MK rīkojuma projekts “Par Latvijas institūciju dalību vides un klimata pasākumu programmā (LIFE) un valsts budžeta līdzfinansējumu 2021.-2024. gadā” izstrādes procesā" 

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2021. gada 27. jūlijam.

Dokumenti:

Rīkojuma projekts un anotācija

Atbildīgais:

Ilona Mendziņa, Dabas aizsardzības departamenta direktora vietniece, tālr.: 67026432, e-pasts: ilona.mendziņa@varam.gov.lv