Komisija apstiprināta ar Ministru kabineta 2006.gada 25.janvāra rīkojumu Nr.44 „Par peldvietu un jahtu ostu atbilstības novērtējuma komisiju”. Komisija katru gadu izvērtē peldvietu un jahtu ostu atbilstību Pasaules Zilā karoga kritērijiem, kā arī nacionālo peldvietu atbilstību komisijas izstrādātajiem kvalitātes kritērijiem, ņemot vērā nacionālo normatīvo aktu prasības. Komisijas priekšsēdētājs ir no vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas.

Plašāka informācija par „Zilo karogu”